Towarzystwo Resocjalizacyjne
Society for Re-Socialisation
PROGRAMY
PRASKA GRUPA MŁODZIEŻOWA
Projekt współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa w ramach zadania Młodzi Obywatele Warszawy

W projekcie weźmie bierze 14 osobowa grupa młodzieży z warszawskiej Pragi Północ. Młodzież ta bierze udział w szeregu zajęć grupowych nastawionych na edukację samorządową oraz rozwijanie postaw obywatelskich:
1. Seminaria „Grupa jako jednostka samorządowa” Uczestnicy projektu tworzą społeczność i w naturalny sposób uczą się współpracy i zasad samorządności. Grupa sama wyznacza sobie cele, planuje je, realizuje i rozlicza. Taka forma zajęć najlepiej przygotowuje uczestników do samodzielnego i świadomego kierowania swoim postępowaniem.
2. Cykl wyjazdowych warsztatów „Młody obywatel”: Młodzież, w trakcie weekendowych wyjazdów ma okazję nauczyć się współpracy oraz tworzenia otwartości i poczucia bezpieczeństwa w grupie. Prowadzone są zajęcia mające na celu rozwój umiejętności samoobsługi, nastawione na poprawę funkcjonowania zadaniowego. Wychowankowie sami robią zakupy, przygotowują posiłki, dzielą się obowiązkami związanymi ze sprzątaniem. Wieczorami w dobranych w pary lub trójki zespołach przygotowują zajęcia dla grupy. Zajęcia grupowe oraz wszystkie te zadania pozwolają im poznać lepiej siebie, swoje mocne i słabe strony, umożliwia im na rozwijanie postawy akceptacji i tolerancji.
3. Cykl zajęć nastawionych na przeciwdziałanie „mowie nienawiści”, agresji i nietolerancji. Zajęcia są nastawione na przeciwdziałanie formom wypowiedzi i zachowaniom agresywnym opartym na uprzedzeniach i nietolerancji tj. rasizm, homofobia, ksenofobia, antysemityzm. Zajęcia są ukierunkowane na poszerzanie świadomości na temat różnorodności kulturowej, zrozumienie i analizę takich zjawisk jak hejting, cybermobing i trolling.
4. Zajęcia plenerowe kształtujące wiedzę o Warszawie i patriotyzm „Moje Miasto” Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy uczestników na temat Warszawy, jej historii i ciekawych, nieznanych dotąd miejsc w mieście. Zajęcia są prowadzone w formie gier terenowych i zajęć edukacyjnych. Ponadto młodzież ma szansę zapoznać się z innymi niż Praga Północ dzielnicami Warszawy, zapozna się z topografią miasta, nauczy się korzystania z mapy, GPS, lokalizatorów internetowych, rozkładów jazdy, itp. co poprawi umiejętności zadaniowe uczestników w zakresie samodzielnego podróżowania i przemieszczania się po mieście.
Logo UM WarszawaPRASKI KLUB MŁODZIEŻOWY
Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Celem projektu jest wsparcie grupy młodzieży z warszawskiej Pragi Północ w przygotowaniu do samodzielności.

  Projekt realizowany w okresie 7 miesięcy (od czerwca do grudnia 2014 r.) obejmuje:
 • współpracę z indywidualnymi asystentami usamodzielnienia,
 • zajęcia socjoterapeutyczne,
 • szereg warsztatów tematycznych,
 • 3 tygodniowy obóz socjoterapeutyczny,
 • biwaki,
 • staże zawodowe

Główną formą pomocy dorastającej młodzieży jest asysta usamodzielnienia, która jest innowacyjną metodą wypracowaną przez zespół Towarzystwa Psychoprofilaktycznego i której wdrażanie jest wspierane przez autorów metody. Proponowany model usamodzielnienia zakłada rozpoczęcie pracy z wychowankiem, gdy ma on 14-15 lat. Relacja wychowanka z asystentem bazuje na więzi i zaufaniu. Jej celem jest nie tylko pomoc w uzyskaniu niezbędnych do dorosłości doświadczeń i umiejętności ale przede wszystkim rozwiązanie problemów emocjonalnych blokujących rozwój wychowanka. Cały proces usamodzielnienia prowadzony jest przez jedną osobę - asystenta usamodzielnienia, który jest w stałym i intensywnym kontakcie z wychowankiem oraz ze wszystkimi ważnymi dla niego osobami. Koordynuje także pozostałe działania wspierające rozwój wychowanka. Pomoc asystenta ma charakter zindywidualizowany, jest dostosowana do potrzeb i możliwości wychowanka oraz dotyczy wyłącznie spraw i obszarów wspólnie uzgodnionych z podopiecznym. Asystent w swojej pracy nie łączy różnych ról zawodowych wobec wychowanka (np. kuratora czy pracownika socjalnego od którego zależy przyznanie świadczeń finansowych). Wychowanek akceptuje osobę asystenta, w razie konfliktu lub chęci zmiany opiekuna może odwołać się do osoby sprawującej nadzór nad pracą zespołu asystentów.

  Obszary pracy asystenta usamodzielnienia:
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów zgłaszanych przez wychowanka
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych
 • przygotowanie do budowania bliskich relacji i założenia rodziny
 • trening umiejętności społecznych i zadaniowych
 • praca z rodziną wychowanka
Logo www.mpips.gov.pl
Logo www.pozytek.gov.plPRZYGOTOWANIE DO SAMODZIELNOŚCI
Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych od wojewody Mazowieckiego

Projekt realizowany w okresie 6 miesięcy (od lipca do grudnia 2014 r.).
  Cele projektu:
 1. Integracja społeczna i przygotowanie do dorosłości zagrożonej wykluczeniem społecznym młodzieży z Pragi Północ.
 2. Wspieranie rozwoju emocjonalnego, społecznego i intelektualnego uczestników programu.
 3. Przygotowanie młodych ludzi do pracy zawodowej poprzez stworzenie im możliwości zdobywania pierwszych doświadczeń w przyjaznych miejscach pracy.
 4. Poprawa funkcjonowania społecznego rodzin wychowanków i relacji w tych rodzinach.
  Sposób realizacji:
 • rozwój osobisty - indywidualna pomoc asystenta, który wspiera, doradza, motywuje oraz czuwa nad organizacją i przebiegiem poszczególnych zadań,
 • rozwój społeczny – zajęcia socjoterapeutyczne nastawione na naukę współpracy, odpowiedzialności, komunikacji, wyrażanie emocji w sposób akceptowany społecznie,
 • warsztaty tematyczne – przygotowanie do wyboru zawodu, pracy, nauka programów użytkowych,
 • staże zawodowe – przygotowanie do podjęcia pracy,
 • edukacja - pomoc w nauce, nauka języka angielskiego.
Logo www.mazowieckie.pl
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły znajdziesz w Polityce Plików Cookies. Zamknij