Towarzystwo Resocjalizacyjne
Society for Re-Socialisation
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA RESOCJALIZACYJNEGO w 2014 r.
I. INFORMACJE WSTĘPNE
Towarzystwo Resocjalizacyjne (TR) utworzyli w 1998 r. pracownicy domów dziecka, zakładów wychowawczych i poprawczych, ośrodków leczenia uzależnień, ognisk wychowawczych, świetlic terapeutycznych, ośrodków kuratorskich, poradni, ośrodków adopcyjnych oraz innych środowiskowych programów psychoprofilaktycznych.
Towarzystwo zajmuje się formułowaniem i upowszechnianiem standardów zawodowych i integracją środowiska zawodowego. Stanowi forum dyskusji i wymiany doświadczeń dla osób zajmujących się resocjalizacją, terapią uzależnień, wychowaniem korekcyjnym, psychoprofilaktyką, pomocą psychologiczną i pomocą społeczną.
W latach 1998-2008 Towarzystwo Resocjalizacyjne wspólnie z Towarzystwem Psychoprofilaktycznym zorganizowało 21 konferencji poświęconych standardom zawodowym, ich wdrażaniu, reformie systemu opieki, profilaktyki i resocjalizacji, standardom szkolenia, współpracy środowiska zawodowego z samorządami, standardom leczenia uzależnień oraz rodzinnej opieki zastępczej a także terapii i etyce zawodowej. Efektem wspólnej pracy była broszura „Założenia programowe, procedury, modele, standardy zawodowe” upowszechniana na terenie całego kraju.
Po kilku latach ograniczonej działalności programowej, Towarzystwo Resocjalizacyjne od marca 2014 rozpoczęło działalność na warszawskiej Pradze. Uruchomiło biuro w Warszawie i zrealizowało pierwsze projekty.
II. REALIZACJA PROGRAMÓW
W roku 2014 Towarzystwo Resocjalizacyjne realizowało programy skierowane do młodzieży w warszawskiej Pragi Północ: „Praski Klub Młodzieżowy” i „Przygotowanie do samodzielności”.
Zespół TR korzystając z innowacyjnego modelu usamodzielnienia dla młodzieży niedostosowanej społecznie, rozpoczął realizację programów wsparcia skierowanych do młodzieży w wieku gimnazjalnym. Program oparty jest na indywidualnej współpracy z asystentem oraz możliwości udziału w zajęciach grupowych, warsztatach, stażach. Działania te mają pomóc młodzieży w wyborze szkoły i zawodu, podnieść ich kompetencje społeczne i zadaniowe, pomóc w przezwyciężeniu deficytów. Asystenci usamodzielnienia podejmują również współpracę z rodzinami, pomagają w rozwiązywaniu konfliktów i lepszym zrozumieniu przez rodziców i dzieci siebie nawzajem.
W 2014 roku, dzięki wsparciu projektów przez PO FIO 2014 i Wojewodę Mazowieckiego – dla 16 osobowej grupy młodzieży zorganizowany został 3 tygodniowy obóz wędrowny w górach, biwaki, „noce filmowe”, młodzież korzystała m. in. z zajęć socjoterapeutycznych, korepetycji z angielskiego i matematyki, brała udział w zajęciach kulinarnych, warsztatach dziennikarskich, filmowych, zarabiała pierwsze pieniądze na stażach w wybranych przez siebie miejscach pracy. Wszyscy regularnie mieli kontakty ze swoimi asystentami, z którymi po zawarciu kontraktu, wspólnie budowali i realizowali indywidualny program pracy. Sami decydowali o tym czego się chcą uczyć, jakie stawiają przed sobą zadania. Uczestniczyli też w zajęciach socjoterapeutycznych, których program wspólnie kształtowali.
III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE
I. KOSZTY PROWADZONYCH PROGRAMÓW
1. Program: „Praski Klub Młodzieżowy” 94.838,00
2. Program: „Przygotowanie do samodzielności” 27.611,00
3. Koszty działalności (materiały, usługi) 316,00
4. Koszty zarządu (opłaty bankowe i sądowe) 571,00
Razem: 123.336,00
II. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
1. Minister Pracy i Polityki Społecznej 89.230,00
2. Mazowiecki Urząd Wojewódzki 24.000,00
3. Darowizny 10.010 ,00
  Razem:  123.240,00


Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły znajdziesz w Polityce Plików Cookies. Zamknij